• عصاره نعناع ضد استرس

    تجویز عصاره نعناع باعث می‌شود که دریافت غذا و وزن بدن در شرایط استرس بهبود یابد. نتایج یک مطالعه جدید نشان داد: با

  • بهبود استرس با عصاره نعناع !!

    این پژوهش در مجله دانشگاه علوم پزشکی سمنان منتشر شده است.   نتایج یک مطالعه جدید نشان داد: با مصرف عصاره نعناع، در

  • رفع درد های میگرنی توسط عصاره نعناع

    افشین برهانی، با بیان این که میگرن بیماری بسیار شایعی است، اظهار داشت:  ۱۸ درصد خانم ها و ۶ درصد آقاین از میگرن رنج می برند.  

1